Träning under Coronatiden (uppdaterad 2020-11-10)

Då Kalmar län nu infört skärpta restriktioner för att minska den ökande smittspridningen av coronaviruset, anpassar vi träningen till restriktionerna som Svenska karateförbundet ger.

Var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör:

  • avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar (med undantaget att idrottsträningar får genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare).

Detta innebär att vuxenguppens träningar ställs in till och med den 8 december, men barnträningen kan fortsätta, med förutsättning att nedanstående riktlinjer efterlevs.

Riktlinjer för förening gällande träning i Karate med anledning av COVID-19.

Karate är en kontaktsport som i första hand bedrivs inomhus och ska vidta särskild försiktighet under pågående pandemi för att förhindra smittspridning. FHMs rekommendationer för idrotten är grundläggande och varje enskild förening bör noggrant sätta sig in i dessa och hålla sig uppdaterad vid förändringar i restriktioner och allmänna råd. Varje förening har olika förutsättningar och det är viktigt att styrelsen i föreningen tar ansvar utifrån den verksamhet man leder: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts-och-traningsanlaggningar/

Praktiska råd för träning i Karate:

  • Utövarna ska uppmanas att stanna hemma vid minsta symtom.
  • Träna i mindre grupper.
  • Minimera kontakt, t.ex. genom att fokusera på Kata och Kihon, undvika parövningar som Bunkai och mittsträning.
  • Undvik Kiai på nära avstånd till varandra.
  • Ni ska kunna hålla rekommenderat avstånd, ca 2 m, till varandra i dojon.
  • Ombyte bör ske hemma.
  • Dela inte utrustning, vattenflaskor eller dylikt.
  • Lokalen ska kunna erbjuda möjligheter till att hålla noggrann hygien, dvs. handtvätt/handsprit.
  • - Om möjligt bedriva utomhusträning.

OBS!! kan inte dessa riktlinjer följas kommer vi stoppa träningarna för barn också.

Nyheter:

Senaste nyttLänk/avser
2020-11-10Nu skärpta restriktioner på regionsnivå
- gäller till 8 dec.
  
2020-10-21Skärpta restriktioner på regionsnivå
- hur påverkas karate?
  
2020-08-12Träning startar inomhus igen den 17/8.
  
2020-04-18Träning startar utomhus den 20/4.
  
2020-03-13Träning inställd till den 20/4.
  
Länkar 
KihonGrunder
KataTaikyoko shodan
KumiteGohon kumite jodan
KumiteGohon kumite chudan
KumiteJKA kumite
KataBassai Dai
Katabra exempel