Dojokun / Träningsregler

Dojo kun är regler som satts upp för hur du ska uppträda i dojon. När karatens anfader sensei Gichin Funakoshi satte upp reglerna ville han inte ha dem i nummerordning. För att markera att alla regler är lika viktiga börjar varje punkt med talet 1.

Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto

Sträva efter en perfekt karaktär
Seek perfection of character

Hitotsu. Makato no michi wo mamoru koto

Var uppriktig
Be sincere

Hitotsu. Doryoku no seishin wo yashinau koto

Lägg maximal ansträngning och hängivenhet i allt du gör
Put maximum effort in everything you do

Hitotsu. Reigi wo omonsuru koto

Respektera andra
Respect others

Hitotsu. Kekki no yo wo imashimuru koto

Utveckla självkontroll
Develop self-control

 

I EKK gäller också att:

 • Man får inte beträda dojon (träningslokalen) med skor.
 • Innan man kommer in i dojon skall man ställa sig vid ingången buga mot Shomen (Huvudväggen) och säg OSS.
 • Sker träning i lokalen skall man visa största hänsyn mot de tränande, genom att samtala lågt och inte störa i träningen.
 • Visa respekt för varandra.
 • Man skall använda ett vårdat språk.
 • Tilltala instruktören med SENSEI.
 • Medlem skall respektera instruktören och göra vad som sagts.
  Instruktören skall samtidigt sträva efter att vara ett föredöme för eleverna.

Före, under och efter träning:

 • När Sensei kallar på uppställning skall Ni så snabbt som möjligt ställa upp i gradordning. Ställ Er då med fötterna ihop och händerna vid sidorna, för att visa att Ni är redo.
 • När Sensei kommenderar Seisa (att sitta ned), böjer Ni på knäna och trycker isär knäna så mycket som möjligt. När Sensei sedan sätter i knäna, sätter Ni i Ert högra knä, följt av det vänstra. Sträck sedan ut vristerna och lägg tårna över varandra och sätt Er sedan ned och lägg händerna vid överdelen av låren.
 • När Sensei kommenderar MOKUSO (Ro, avspänning, meditation) stänger Ni ögonen och andas lugnt in genom näsan och ut genom munnen.
 • När Sensei kommenderar MOKUSO YAME (Avsluta meditation) öppnar Ni ögonen.
 • När Sensei kommenderar SENSEI NI REl (Bugning mot läraren) tar Ni ned vänster hand följt av höger hand på golvet och bugar mot Sensei och säger OSS.
 • Efter träningen sker samma procedur igen.
 • Under träningen håller Ni tyst. Har Ni något att fråga om, hälsar Ni Sensei och ropar SENSEI.
 • Mellan det att Sensei kommenderat HAJlME och tills dess YAME och NAOTTE (ro eller avspänning) är befallda gör Ni inget annat än det Sensei säger åt Er att göra. Står i ställningarna Hela tiden och gör de tekniker som är befallda.
 • Visa hänsyn till dina medtränande, slå tex. inte den som är framför dig i ryggen bara för att denne inte är "snabb nog". Nästa gång kanske det är din tur.

Tänk på:

 • sök alltid att utveckla dig själv, både i kropp och själ.
 • försök alltid att vara ett föredöme för dina medmänniskor, visa respekt, ödmjukhet och värdighet.
 • satsa alltid all din kraft och själ i vad du företar dig.
 • möter du ett hinder, försök inte undvika det, finn ett sätt att komma över det och gå vidare.

EKK har sju grundregler

 1. Använd ett vårdat språk, undvik svordomar och nedvärderande ord
 2. Tappa aldrig humöret
 3. Var artig, uppriktig och visa förståelse för dina medmänniskor
 4. Uppträd aldrig provocerande mot din tränare eller träningskompisar
 5. Respektera din tränare genom att vara tyst och lyssna då tränaren pratar
 6. Följ tränarens instruktioner
 7. All karate utanför träningslokalen, som inte kan klassificeras som nödvärn, är strängt förbjudet! Ha kännedom om rätten till nödvärn (fråga sensei om du vill ha en lapp)

Vid brott mot regel 1-6 gäller följande åtgärder i denna turordning

 1. Efter 1 tillsägelse vid upprepat regelbrott under en lektion, ska anmärkning utfärdas. Anmärkning orsakar att eleven måste sitta ner och titta på träningen följande 15 minuter. Anmärkningar bokförs i en pärm (datum, regel som brutits samt ansvarig tränare ska bokföras)! Förälder underrättas efter 3:e anmärkningen.
 2. Efter 5 anmärkningar kan eleven missa möjligheten att få gradera till högre bälte vid terminsslut. Förälder meddelas. En prövotid på en månad utfärdas. Eleven får ej heller tävla under prövotiden. En månad utan anmärkningar, krävs för återgång till ordinarie träningsförhållande.
 3. Efter ytterligare 5 anmärkningar under prövotid, så kan eleven bli avstängd ifrån träningen resten av terminen.

Brott mot regel 7 kan medföra omedelbar avstängning ifrån klubben!