Kihon

Träning av de grundläggande teknikerna kallas för Kihon. Det involverar träning av slag, sparkar, blockeringar, slag med olika kanter av handen, knän, armbågar, ställningar, höftrotation och förflyttningar.

Träningen görs mer avancerad genom att sätta ihop kombinationer av olika tekniker, samt övning av undanmanövrar och kontringar.

Shotokan är känt för att ge sina utövare en stark kihon. Detta uppnås genom att lägga stor vikt vid detaljer under övningen av grundtekniker.

För detta krävs mycket träning med stort antal repetitioner, men det ger bättre resultat på längre sikt. Därför är utövare av Shotokan mycket kraftfulla i sina tekniker.

Kihon

Tachi (Ställningar) 
Heisoku dachi 
Musubi dachi 
Hachiji dachi 
Heikō dachi 
Zenkutsu dachi 
Kiba dachi 
Kokutsu dachi 
  
Uke-waza (Blockeringar) 
Gedan barai 
Age uke 
Soto uke 
Uchi uke 
Shutō uke 
  
Tsuki-waza (slagtekniker) 
Oi zuki 
Gyaku zuki 
Age zuki 
Kagi zuki 
Tate zuki 
Nihon zuki 
Shutō zuki 
Sanren zuki 
Haitō 
  
Keri-waza (sparktekniker) 
Mae geri 
Mawashi geri 
Yoko keage geri 
Yoko kekomi geri 
Ura mawashi geri 
Ushiro geri 
Mae-ashi geri