Kata

Kata är en japanskt ord som betyder form eller stil. En kata är ett förutbestämt mönster av grundtekniker som satts samman. Antalet ställningar och tekniker varierar, de kan både vara offensiva och defensiva.

I katan omringas utövaren av tänkta fiender, men katan kan även utföras med motståndare (Bunkai).

Det finns omkring 30 kata som räknas till Shotakan stilen. Några karate organisationer räknar enbart de 15 kata som Funakoshi namngav i sin bok Karate-do Kyohan.

Det krävs att karate eleverna lär sig en ny kata för varje grad upp till Shodan (1dan). Därefter kan deltagaren välja att träna resterande kata som kallas för fria kata. Några av dessa kata är väldigt krävande och innehåller fler hopp, låga moment och utövaren får visa prov p å akrobatiska färdigheter. Många kata är dock enkla och innehåller endast förflyttningar med slag, block och sparkar.

Kata har två huvudsyften: Att stärka kroppen samt öva reflexträning. Båda dessa faktorer syftar till att utveckla rytm och samordning i rörelserna.

Kata

?php echo '
Namn tekn. Kiai grad
Taikyoku shodan 20 7 & 15 9 kyu
Heian Shodan 21 8 & 16 8 kyu
Heian Nidan 26 11 & 26 7 kyu
Heian Sandan 20 10 & 20 6 kyu
Heian Yondan 27 13 & 25 5 kyu
Heian Godan 23 12 & 19 4 kyu
Tekki Shodan 29 15 & 29 3 kyu
Bassai Dai 42 19 & 42 2 kyu
Kanku Dai 65 15 & 65 1 kyu
Jion 47 17 & 47  
Empi 37 15 & 36  
Hangetsu 41 11 & 40  
Jitte 24 13 & 24  
Gankaku 42 28 & 42  
Tekki Nidan 24 16 & 24  
Tekki Sandan 36 16 & 36  
Nijushiho 34 18 & 32  
Meikyo 33 32  
Bassai Sho 27 17 & 22  
Kanku Sho 48 6 & 48  
Sochin 41 28 & 40  
Gojushiho Sho 65 57 & 64  
Gojushiho Dai 67 54 & 61  
Unsu 48 36 & 48  
Chinte 32 9 & 28  
Jiin 35 11 & 35  
Wankan 24 24  
       
'; ?>