Shinsa / Gradering

Själva graderingen går till så att man får göra ett prov. Vid provet får man visa vad man kan. Man skall visa sin kunnighet i kihon, kumite samt kata. Efterhand som träningen blir mer avancerad blir också graderingarna mer och mer avancerade.

Examinatorn kontrollerar så att man uppnått den skicklighetsgrad som krävs till det bälte man gradera till, för att bli godkänd. I början tittar man mest på rörelserna och efterhand ställs högre krav på kraft, timing, kontroll, hastighet, spirit, balans, attityd avståndsbedömning, teknisk förståelse mm.

Barn upp till 13 år graderar två gånger till varje bälte. Vid första graderingstillfället till ny färg får eleven göra graderingen på räkning och därmed kan eleven få hjälp under själva graderingen. Vid andra tillfället får eleven utföra sin gradering på samma sätt som de vuxna och har därefter klarat sin gradering till den färgen.

Gradering

Moment 
Kihon (Grundtekniker) 
Kumite (Sparring) 
Kata (Form) 
Teori (till de högre graderna)