Vad är karate?

På 500-talet, vandrade Dharma, munken som är grundare av ‘Zen’ buddismen, från västra Indien över Himalaya till Kina med avsikt att expandera buddismen. Några år senare, gick han till Shao Lin templet (Shorin-ji) i Hunan, Kina och fann att munkarna inte tollererade den strikta disciplinen i Buddismen. På grund av detta, uppfann han en metod för fysisk och själslig utveckling. Dharma sa att även om man som utövare av Buddhas lära har fokuseringen huvudsakligen på minnet, så kan kropp och minne kan inte vara separerade. Det är därför ni (munkar) inte helt kan tillgodose er de Buddistiska teknikerna, så Jag kommer att ge er en metod till att öka er fysiska styrka och ni kommer att kunna öva allt inom Buddismens strikta disciplin. Efter detta blev munkarna i Shao Lin templet mycket berömda för båda fysisk och själslig styrka. Metoden av Dharma har spridits till många områden inkluderat Ryukyu öarna (nu är Okinawa) och kallades Shorin-ji Kempo efter sitt ursprung.

Karate till Okinawa

Från historia uppgifter, skedde början till Karate-do i början på 1300-talet. Det föregick en utväxling av gods och även kultur mellan Kina och Ryukyu-öarna. Vid denna tid, hadde Kung Fu spridits till Ryukyu-öarna och utvecklats som en speciell för Ryukyu, konst i självförsvar (så som Todei, Tee, Kempo, och Okinawa te).

1429, gjorde Kung Sho Hashi 3 områden av Ryukyu-öarna till ett och det blev Kungariket ‘Ryukyu’. Det var mycket rikt och hade handelrelationer med Kina. Omkring 200 år senare, 22 Oktober år 1600 var slutet på Sekiga Haras Krig, Kung Tokugawa Ieyatsu vann kriget och blev en Shogun 1603, och han dog 1616.

Funakochi

I perioden för Shogun Tokugawa (omkring 1609), tog Daimyo Shimazu av Satsuma över Ryukyu öarna och krävde en obeväpnad politik där ingen fick bära vapen; utvecklingen av Karate-do kan har kommit från denna politik. Karate-do är en kombination av självförsvarskonst och konseptet av vinna på ett slag (genom att använda svärd) av Satsuma familjen (Jigen-ryu). Från denna, träning av Karate-do fokuserar man på hur man övervinner sin fiende på bara en teknik. År 1922, hölls den första Karate Demonstration var i Tokyo av Sensei Gichin Funakoshi och han gjorde ett kraftfullt intryck på den Japanska publiken. Efter detta blev Karaten mycket populär och lärdes ut på många universitet. Den första Karate-do Klubb kom till på Keio Universitet och efterföljdes av många andra universitet. Nu, är Karate-do spritt till många länder över hela världen. I maj 1948, etablerades Japan Karate Assosiation (JKA) av elever till Sensei Gichin Funakoshi (Shotokan) med träningstandarder (Kihon, Kata, Kumite) och tävling.

Tävling

I Oktober 1957, anordnades den första Karate-do tävlingen i Tokyo av Sensei Masatoshi Nakayama med tävlingar i Kata och Kumite och använde JKA´s regler. Nu har reglerna i tävling ändrats till många nya standarder (WKF, AKF, ISKF, JKA, JKF, etc.), men ändå används de tidiga JKA reglerna som bas.

Historia

HändelseÅr
Ursprung Sholin500-tal
Kom till Okinawa1300
Vapenförbud på Okinawa1609
Gichin Funakoshi föds1868
Funakoshi börjar träna Tode1879
Funakoshi sprider karaten till fastlandet1921
Funakoshi startar första Dojo'n1936
JKA bildas1948
Första officiella tävlingsregler publiceras1956
Funakoshi avlider1957
Första "All Japan Karate-do Championship" hålls1957
Ted Hedlund börjar träna karate1964
Ted Hedlund börjar undervisa karate i Sverige1970
Ingemar Lind startar Carlshamns Shotokan Klubb1982
Roland Falheim börjar träna i CSK's första grupp1983
Roland Falheim startar Emmaboda Karate Klubb1987