Kumite

Kumite är sparringträning och det finns flera olika sätt att träna detta på. En av de mest grundläggande sätten kallas för Gohon Kumite (5 stegs sparring). Det innebär övning parvis där en attackerar 5 gånger medan den andra blockerar. Båda vet vilka tekniker som skall användas, så övningen är till en början relativt enkel.

Senare tränas Ippon Kumite (1 stegs sparring) och Ju-Ippon (1 stegs fri sparring). Det sista sättet är Ju-Kumite (fri sparring), där är samtliga tekniker tillåtna att utnyttjas.

Shotokan karate låter tidigt lägre graderade träna fri sparring. Detta medför att eleverna tidigt får lära sig att tillämpa tekniker med kontroll. Den här kontrollen kommer senare till nytta n är de klarar att utföra teknikerna med anpassad kraft efter vilja.

Ingen blir skadad när sparring utförs rätt. Högre graderade tränar så att de vidr ör motståndaren med teknikerna utan att smärta eller skada är tillåten. Yngre utövare d äremot måste använda sig utav ett säkerhetsavstånd vid sparring.

Meningen med sparring är inte att vinna över träningspartner utan att hjälpa varandra att bli bättre och öka sina sparring färdigheter.

Olika kumite

Gohon kumitefem steg
Ippon kimiteett steg
Ju-ippon kumiteett steg fritt
Ju kumitefritt