Taikyoku Shodan

Taikyoku-serien är en följd av kator, vilka används i flera karateskolor och skapades utav Yoshitaka Funakoshi ca 1940. Namnet Taikyoku (太极) faller tillbaka på det kinesiska filosofiska begreppet Taiji och kan tolkas som "universell kata" och "förberedande kata". Taikyoku katan är en så kallad Kihon-kata som är en förberedelse för att senare lära sig Heian-katorna.

Taikyoku Shodan är den första katan i Taikyoku-serien och lärs oftast ut som ett första steg till att vänja eleven vid katans väsen. Dess embusen är, som brukligt för alla Taikyoku-kator, enkel. Vid varje vändning, genomförs en blockering, följd av ett steg och ett slag. Fram och tillbaka längs mittlinjen är det tre slag varav det sista utförs med kiai.

Shodan betyder första steg och den är en nybörjarkata, som i huvudsak bara utgår från två rörelser: Gedan Barai (nedåtriktad blockering) och Oi-zuki (rakt slag).

Taikyoku serien

Här finns de tre ursprungliga och ytterligare tre senare tillkommna.
Taikyoku Shodan (Blockering; Gedan-barai, Slag; Oi-zuki Chudan, Dachi; Zenkutsu-dachi)
Taikyoku Nidan (Blockering; Gedan-barai, Slag; Oi-zuki Jodan, Dachi; Zenkutsu-dachi)
Taikyoku Sandan (Blockering; Uchi-uke i Kokutsu-dachi, Slag; Oi-zuki Chudan i Zenkutsu-dachi)
Taikyoku Yondan, Godan, Rokudan (Varierar mycket beroende på vem som lär ut. Oftaft ny blockering, ny attack och eventuellt ny ställning.)

Kata

?php echo '
Namn tekn. Kiai grad
Taikyoku shodan 20 7 & 15 9 kyu
Heian Shodan 21 8 & 16 8 kyu
Heian Nidan 26 11 & 26 7 kyu
Heian Sandan 20 10 & 20 6 kyu
Heian Yondan 27 13 & 25 5 kyu
Heian Godan 23 12 & 19 4 kyu
Tekki Shodan 29 15 & 29 3 kyu
Bassai Dai 42 19 & 42 2 kyu
Kanku Dai 65 15 & 65 1 kyu
Jion 47 17 & 47  
Empi 37 15 & 36  
Hangetsu 41 11 & 40  
Jitte 24 13 & 24  
Gankaku 42 28 & 42  
Tekki Nidan 24 16 & 24  
Tekki Sandan 36 16 & 36  
Nijushiho 34 18 & 32  
Meikyo 33 32  
Bassai Sho 27 17 & 22  
Kanku Sho 48 6 & 48  
Sochin 41 28 & 40  
Gojushiho Sho 65 57 & 64  
Gojushiho Dai 67 54 & 61  
Unsu 48 36 & 48  
Chinte 32 9 & 28  
Jiin 35 11 & 35  
Wankan 24 24  
       
'; ?>